Do czego uprawnia cudzoziemca karta pobytu w Polsce?

 

Cudzoziemcom posiadającym kartę pobytu w Polsce przysługują określone prawa i uprawnienia zgodnie z polskim prawem.

Karta pobytu jest dokumentem, który pozwala obcokrajowcowi legalnie przebywać w Polsce, zwykle na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały. Karta pobytu wydawana jest przez właściwy urząd wojewódzki w Polsce

Należy jednak pamiętać, że karta pobytu nie daje pełnych praw i uprawnień obywatela polskiego, a jedynie uprawnienia określone w ustawie o cudzoziemcach.

Oto niektóre najważniejszye uprawniednia dla osób posiadających kartę pobytu:

 

Legalne przebywanie na terenie Polski

Karta pobytu pozwala na legalne przebywanie w Polsce przez określony czas, zgodnie z jej określoną ważnością. 

 

Możliwość zatrudnienia

Cudzoziemcy z kartą pobytu mają prawo do legalnej pracy w Polsce na takich samych zasadach, jak obywatele polscy .Karta pobytu nie uprawnia do pracy w innym kraju niż Polska. 

 

Uzyskanie ubezpieczenia zdrowotego

Cudzoziemcy posiadający kartę pobytu są uprawnieni do korzystania z polskiego systemu opieki zdrowotnej.

 

Ochrona prawna

Cudzoziemcy mają prawo do korzystania z pomocy prawnej w Polsce, w tym z tłumacza w przypadku, gdy nie znają języka polskiego.

 

Dostęp do edukacji dla dzieci

Dzieci cudzoziemców z kartą pobytu mają prawo do korzystania z polskiej oświaty.

 

Podróże po obszarze Schengen 

Cudzoziemcy z kartą pobytu mogą swobodnie podróżować po Polsce, jednak w przypadku wyjazdu za granicę mogą wymagać dodatkowych dokumentów.Karta pobytu wydana w Polsce umożliwia podróżowanie po obszarze Schengen w celach turystycznych, na okres do 90 dni w ciągu 180 dni, bez konieczności uzyskiwania wizy.

 

 

Logo HQ Fotolab Zakład fotograficzny Wrocław

Dowolny HTML, CSS i JS

Ile kosztuję zdjęcia do karty pobytu? 

Standardowa cena pakietu zdjęć do dokumentów wynosi 49zł. Cena zawiera wykonanie zdjęć, obróbkę z retuszem oraz wywołanie zdjęć.

 

Ile zdjęć do karty pobytu?  

Aby móc złożyć wniosek o wydanie karty pobytu należy załączyć 4 sztuki aktualnych, kolorowych zdjęć o wymiarach 35 x 45mm, które zostały wykonane w przeciągu ostatnich 6 miesięcy.

 

Gdzie jest odbiór karty pobytu we Wrocławiu?  

Złożenie wniosku pobytowego i odbiór karty pobytu w centrum obsługi Cudzoziemców będzie możliwy po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji:

  • za pośrednictwem strony internetowej: rezerwacje.duw.pl (dotyczy odbioru karty)

  • w punkcie informacyjno-doradczym we Wrocławiu lub poprzez adres mailowy: infoopt@duw.pl 

 

Odbiór gotowej karty pobytu odbywa się Sala B.

Фотографии для карты временного побыта за 15 минут. Zdjęcia do karty pobytu czasowego w 15min. 

 

Karta pobytu czasowego dla cudzoziemca wydawana jest osobom nie będącym obywatelem kraju, w którym przebywa w Polsce. Cudzoziemiec, który podjął pracę w Polsce, musi starać się o kartę pobytu, aby mógł legalnie przebywać na terytorium Polski, w którym mieszka oraz pracuje. Karta Pobytu pozwala stwierdzić tożsamość cudzoziemca w Polsce przez okres ważności wskazany w dokumencie. Wraz z dokumentem podróży, uprawnia posiadacza Karty do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskiwania wiz. Мы говорим по русски.

 

Zdjęcia ekspresowo do karty pobytu czasowego w niskiej cenie!

Klient wybiera te najlepszą fotografię i otrzymuje komplet 4szt. zdjęć o wymiarach 3,5x4,5cm 

HQ Fotolab Zdjęcia do karty pobytu czasowego w 15min.

Срочное фото для карты временного побыта,  фото для PESEL.

 
Клиент выбирает наиболее подходящее фото и получает комплект фотографии (4 шт.) в размере 35х45 мм. 
Стандартная стоимость пакета фотографий на документы 49 злотых.
В пакет включены: съёмка фото, обработка с ретушью и печать. 
 
Чтобы подать заявку на выдачу карты побыта нужно добавить 4 шт. актуальных цветных фотографии, размером 35х45 мм. 
Мы говорим по русски.

Zdjęcie  ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, zamkniętymi ustami i z naturalnym wyrazem twarzy.

Osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosków fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – zdjęcie przedstawiające osobę  z nakryciem głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

Jakie wymagania musi spełniać zdjęcie do karty pobytu?

 

Zdjęcia muszą być wykonane na jednolitym jasnym lub białym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz. Fotografia głowy od wierzchołka do górnej części barków powinna zajmować 70-80% całego zdjęcia fotografii.

HQ Fotolab Fotograf Zdjęcie do Wizy, loteri wizowej, Green Card Wrocław

Informacje o karcie pobytu:

 

Karta pobytu wydawana jest cudzoziemcowi, który uzyskał:

  • zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony (ważność przez okres zezwolenia),

  • zezwolenie na osiedlenie się (ważność 10 lat),

  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE (ważność 5 lat).

Karta pobytu jest dokumentem wydawanym także cudzoziemcom, którzy uzyskali ochronę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W zależności od rodzaju udzielonej ochrony zróżnicowany jest okres ważności wydanej cudzoziemcowi karty pobytu.

Okres ten wynosi:

  • 3 lata w przypadku nadania statusu uchodźcy,

  • 2 lata w sytuacji korzystania z ochrony uzupełniającej,

  • 1 rok w przypadku udzielenia zgody na pobyt tolerowany.

HQ Fotolab Płatności kartę w sklepie Wrocław

 

KONTAKT:

ul. Jerzego Bajana 1 lok. 119  

(I piętro)  Hala Tęcza

54-129 Wrocław

tel.:      (+48) 731 755 377

e-mail: biuro@hqfotolab.pl

 

 

Pracujemy:

pn. - pt.     9:00 - 19:00

sobota      9:00 - 14:00

niedziela   NIECZYNNE

Pierwsze we Wrocławiu autoryzowane Laboratorium Cyfowe pracujące w procesie suchym na Frontier S DX-100  

Powierzone materiały i wykonane zamówienia przechowujemy do 3 miesięcy. Jeżeli zamówienie w tym czasie nie zostanie odebrane przez klienta to zostanie zutylizowane.

© 2016-2024 HQ Fotolab Laboratorium Fotografii Cyfrowej Fujifilm

HQ Fotolab z Wrocławską Kartą Seniora
Zapłać Blikiem w HQ Fotolab
Zniżki na Nasz Wrocław
HQ Fotolab honoruje kartę Dużej Rodziny
Prorgam Nasz Wrocław MAX