Logo HQ Fotolab Zakład fotograficzny Wrocław

Co jest potrzebne do komisji wojskowej?

 

Na komisję wojskową należy zabrać ze sobą:

 

  • dowód osobisty lub inny dokument np. paszport pozwalający na ustalenie tożsamości
  • dokumentację medyczną – w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej (w przypadku jej posiadania);
  • aktualne zdjęcie o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy

Jakie wymagania dotyczące zdjęcia do akt wojskowych 6x9cm?


Zdjęć do akt wojskowych jest w wkonywane w formacie 6x9 cm w mundurze.  Zdjecie powinno wyć wykoanane na jasnym tle. Na zdjęciu powinien być widoczny aktualny stopień wojskowy.

Wykonujemy zdjęcia do akt wojskowych 6x9cm w 15min z retuszem. Zdjęcie wykonywane jest w mundurze z lewego profilu. Wyraz twarzy na zdjęciu neutralny.

 

Cena zdjęcia do akt wojskowych 6x9?

Zdjęcia do akt wojskowych o wymiarach 6x9cm 4szt. są w cenie 39zł.

Na życzenie wersję elektroniczą zdjęcia do akt wojskowych wysyłamy na maila.   

 

Żołnierz zawodowy dostarcza fotografię do akt wojskowych 6x9cm do organu prowadzącego teczkę akt personalnych nie później niż 14 dni od dnia mianowania na stopień wojskowy lub powołania do zawodowej służby wojskowej.

Zdjęcie do akt wojskowych 6x9cm

 

Teczka akt personalnych każdego złołnierze zawiera wklejoną na drugiej stronie okładki fotografię żołnierza zawodowego o wymiarach 6x9cm. Zdjęcie bez nakrycia głowy i mundurze wyjściowym z widocznym aktualnym stopniem wojskowym. Zdjęcie musi być wykoane na jednolitym jasnym tle, o wymiarach 6x9 cm. Jeżeli żołnierzowi zawodowemu nie wydano munduru wyjściowego, może dostarczyć fotografię w mundurze polowym. Poniżej wklejonej fotografii dowódca jednostki wojskowej stwierdza tożsamość żołnierza własnoręcznym podpisem i odciskiem pieczęci urzędowej jednostki wojskowej, wpisując datę wykonania tej czynności.

Zdjęcia do książeczki wojskowej we Wrocławiu. HQ Fotolab

Zdjęcia do książeczki wojskowej, do akt wojskowych 6x9 we Wrocławiu.

 

Jak co roku odbywa się wojskowa kwalifikacja która obejmuje poszczególne roczniki, wyznaczane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwo Obrony Narodowej, osoby które stawiające się na komisję wojskową muszą przynieść ze sobą komplet określonych dokumentów w tym aktualne zdjęcie. Jednym z nich jest książeczka wojskowa z aktualnym zdjęciem.

 

Ile kosztuje zdjęcie do książeczki wojskowej?

Klient wybiera te najlepszą fotografię i otrzymuje komplet 4szt. zdjęć 

o wymiarach 3x4cm w cenie 45zł

 

Jaki rozmiar zdjęcia do książeczki wojskowej? 

Do wojskowej komisji uzupełnień należy przedłożyć aktualną fotografię o wymiarach  3x4cm

 

Czy zdjęcie do dowodu może być do książeczki wojskowej?

Nie. Zdjęcia dowodowe mają wymiar 3,5x4,5cm, a zdjęcia do książeczki wojskowej 3x4cm.

Lista przepisów dotycząca klsayfikacji wojskowej zamknięta i regulowana przez przepisy prawa.

 

Jakie zdjęcia do książeczki wojskowej? 

Zdjęcie do książeczki wojskowej podobne jest do zdjęcia dowodowego:

- zdjęcie musi być kolorowe

- zdjęcie wokonane na wprost

- otwarte oczy i wyraźnie widoczne

- bez nakrycia głowy

- oświetlenie równomierne, bez cieni

- tło zdjęcia jasne i jedolite, najlepiej białe

Dowolny HTML, CSS i JS

Książeczka wojskowa Zdjęcie 3x4cm Wrocław
Książeczka wojskowa kwalifikacja Zdjęcie o wymiarach 3x4cm  Wrocław

Co zawiera książeczka wojskowa:

 

W książeczce wojskowej wpisuje się:


1) dane osobowe jej posiadacza:

a) nazwisko i imię (imiona),

b) imię ojca,

c) datę i miejsce urodzenia,

d) numer PESEL,

e) adres zameldowania,

f) stopień wojskowy;

2) dane dotyczące organu wydającego książeczkę wojskową:

a) nazwę organu wydającego,

b) datę wydania,

c) pieczęć organu i podpis wydającego;

3) informacje dotyczące powszechnego obowiązku obrony i przebiegu czynnej służby wojskowej, w tym:

a) adnotacje o poborze, w tym o stawieniu się do poboru, kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przeznaczenie poborowego do określonego rodzaju powszechnego obowiązku obrony, odroczenia czynnej służby wojskowej,

b) rodzaj odbywanej czynnej służby wojskowej oraz datę rozpoczęcia i zakończenia tej służby lub zajęć wojskowych, służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zasadniczej służby lub szkolenia poborowych w obronie cywilnej oraz służby zastępczej,

c) poświadczenie złożenia przysięgi wojskowej,

d) stosunek do służby wojskowej,

e) odbywanie ćwiczeń wojskowych w rezerwie,

f) rodzaj przeznaczenia żołnierza rezerwy na wypadek ogłoszenia mobilizacji i wybuchu wojny oraz serię i numer dokumentu, którym nadano temu żołnierzowi przydział mobilizacyjny, pracowniczy przydział mobilizacyjny lub przydział organizacyjno-mobilizacyjny,

g) przynależność ewidencyjną do wojskowej komendy uzupełnień,

h) adnotacje służbowe, w tym:

– aktualne miejsce pełnienia czynnej służby wojskowej, numer jednostki wojskowej, datę rozpoczęcia i zakończenia służby w tej jednostce,

– numer wydanej broni służbowej, datę jej wydania oraz zwrotu,

– symbol specjalności wojskowej,

– kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej, o ile została zmieniona w stosunku do wpisu w adnotacji o poborze.

HQ Fotolab Płatności kartę w sklepie Wrocław

 

KONTAKT:

ul. Jerzego Bajana 1 lok. 119  

(I piętro)  Hala Tęcza

54-129 Wrocław

tel.:      (+48) 731 755 377

e-mail: biuro@hqfotolab.pl

 

 

Pracujemy:

pn. - pt.     9:00 - 19:00

sobota      9:00 - 14:00

niedziela   NIECZYNNE

Pierwsze we Wrocławiu autoryzowane Laboratorium Cyfowe pracujące w procesie suchym na Frontier S DX-100  

Powierzone materiały i wykonane zamówienia przechowujemy do 3 miesięcy. Jeżeli zamówienie w tym czasie nie zostanie odebrane przez klienta to zostanie zutylizowane.

© 2016-2023 HQ Fotolab Laboratorium Fotografii Cyfrowej Fujifilm

HQ Fotolab z Wrocławską Kartą Seniora
Zapłać Blikiem w HQ Fotolab
Zniżki na Nasz Wrocław
HQ Fotolab honoruje kartę Dużej Rodziny
Prorgam Nasz Wrocław MAX